Pomoc materialna i niematerialna dla usamodzielnianych wychowankówPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku udziela pomocy materialnej i niematerialnej:


osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze jeżeli umieszczenie w rodzinie zastępczej i w/w placówkach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.


Pomoc materialna przysługuje osobom, które przebywały w rodzinie zastępczej lub placówce co najmniej rok, osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji, przystępującym do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia i spełniającym wymagane kryteria dochodowe.


Usamodzielniany wychowanek może ubiegać się o przyznanie:


  • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
  • w uzyskaniu zatrudnienia
  • na zagospodarowanie w formie rzeczowej.


Warunkiem uzyskania w/w pomocy jest:


  • wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby
  • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia
  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.


Osoba usamodzielniana jest zobowiązana do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego przy współudziale opiekuna, zatwierdzonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
KONTAKT W SPRAWIE:


Marta Hawruto

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork

pok. 235

tel. 059 8628 106

wew. 24

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


DO POBRANIA:


WSKAZANIE OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA

ZGODA OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA

OŚWIADCZENIE RODO OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA

ZMIANA OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA

ZGODA OPIEKUNA USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

MODYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA


WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH:


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA ZAGOSPODAROWANIE

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY NA USAMODZIELNIENIE


MATERIAŁY DOWODOWE W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY

NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE

Załączniki:
Pobierz (Druki w sprawie usamodzielnienia.doc)Druki w sprawie usamodzielnienia[Druki w sprawie usamodzielnienia]166 Kb
Pobierz (Materiały -  kont. nauki, usam. itp..doc)Materiały - kont. nauki, usam. itp.[Materiały - kont. nauki, usam. itp.]78 Kb
Pobierz (Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.doc)Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki[Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki]27 Kb
Pobierz (Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie.doc)Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie[Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie]27 Kb
Pobierz (Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie.doc)Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie[Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie]27 Kb