Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku udziela pomocy materialnej i niematerialnej:

osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę i młodzieżowe ośrodki wychowawcze jeżeli umieszczenie w rodzinie zastępczej i w/w placówkach nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc materialna przysługuje osobom, które przebywały w rodzinie zastępczej lub placówce co najmniej rok, osobom zdolnym do samodzielnej egzystencji, przystępującym do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia i spełniającym wymagane kryteria dochodowe.


Usamodzielniany wychowanek może ubiegać się o przyznanie:

  • pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
  • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym
  • w uzyskaniu zatrudnienia
  • na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Warunkiem uzyskania w/w pomocy jest:

  1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby
  2. złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia
  3. złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Osoba usamodzielniana jest zobowiązana do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego przy współudziale opiekuna, zatwierdzonego przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.KONTAKT W SPRAWIE: Marta Hawruto i Małgorzata Jarosz – Kozioł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 235, tel. 059 8628 106 wew. 24 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .