"MAJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE LĘBORSKIM" - 2017"

Szanowni Państwo,

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć rodzina.

Przyjąć do własnego domu nieswoje dziecko, ofiarować swoją miłość i troskę.

Dbać o jego wychowanie, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Wprowadzać je w dorosłe życia. Dzielić z nim radości i smutki. To wielki dar dla drugiego człowieka.

Świadectwo ludzi wyjątkowych, dobrych, o wielkich sercach.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, dla Wszystkich Opiekunów Zastępczych,

w dowód szacunku dla Państwa, składamy podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę,

którą każdego dnia obdarzycie swoich podopiecznych.

Wyrażamy podziw dla Państwa odwagi i odpowiedzialności.

Życzymy Państwu wytrwałości, wielu sił, zrozumienia i cierpliwości

oraz doświadczania tego dobra, które okazujecie potrzebującym.

Święto Rodzicielstwa Zastępczego jest obchodzone co roku dnia 30 maja. Z tej okazji, dla wszystkich rodzin zastępczych z naszego powiatu, aby miały możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i integracji, zorganizowano cykl uroczystości. Ich przeprowadzenie wspierała Fundacja EY. Odbyło się Świąteczne Spotkanie Rodzin Zastępczych w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Podczas niego serdeczne podziękowania, gratulacje i życzenia dla wszystkich opiekunów zastępczych i ich podopiecznych składała Pani Teresa Ossowska-Szara – Starosta Lęborski, Pani Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski oraz Kierownik PCPR w Lęborku – Zdzisław Korda.

O działalności Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Nasze Dzieci” w Lęborku opowiedział jego prezes – Pan Arkadiusz Politański. Spotkanie uświetniły występy uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej w Lęborku. Zebrani goście wysłuchali wspaniałego koncertu indywidualnych instrumentalistów, chóru i orkiestry. Rozstrzygnięto także, organizowany pod honorowym patronatem Starosty Lęborskiego, Konkurs Plastyczny pn. „Moje Marzenia” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze uczestniczyły również w miniony weekend w Pikniku Pieczy Zastępczej. Ponad 100 osób - dzieci, młodzieży i ich opiekunów, spędziło piękny, słoneczny dzień zwiedzając miejscowe atrakcje Szymbarku, wypiekając własnoręcznie wyrobiony chleb i biesiadując. Młodzieży najwięcej wrażeń dostarczyło przejście tras w parku linowym i projekcja filmu w kinie XD, a najmłodszym dzieciom bardzo podobała się animacja bajek „gadającego drzewa”. Członkowie rodzin zastępczych miło, atrakcyjnie, a przede wszystkim wspólnie spędziły czas.

Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma popularyzować idee rodzinnej pieczy zastępczej, jako formy opieki i wychowania nad dziećmi, które z różnych powodów, nie mogą pozostawać w swojej naturalnej rodzinie. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych misji jaką może podjąć rodzina. Przyjąć do własnego domu nieswoje dziecko, ofiarować mu miłość i troskę, dbać o jego wychowanie, dając mu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Opiekunowie zastępczy, prawidłowo pełniący swoje funkcje, to ludzie wyjątkowi, dobrzy, o wielkich sercach. W Powiecie Lęborskim funkcjonuje 83 rodziny zastępcze, w których przebywa 121 podopiecznych. Brakuje jednak kandydatów na rodziny zastępcze, które mogłyby przyjąć dzieci nastoletnie, z niepełnosprawnością. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku stale prowadzi nabór kandydatów na utworzenie rodzin zastępczych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostki podczas osobistego kontaktu w siedzibie PCPR przy ul. Czołgistów 5, pok. 23 i 236 lub pod numerem telefonu: 59 8628106 (osoba do kontaktu: Bogusława Lis-Zielińska).

Piknik Rodzin Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 27.05.2017 roku:

altaltalt altaltaltaltalt

 

Konkurs Plastyczny pn. "Moje Marzenia":

altaltaltalt

Świąteczne Spotkanie Rodzin Zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 30.05.2017 roku:

altaltaltalt alt