Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje,

prowadzić będzie nabór wniosków w ramach programu "Dobry Start"

Do PCPR składają wnioski w ramach programu:

  • rodziny zastępcze,
  • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Świadczenie w wysokości 300,00zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolego, zamieszkującym na terenie Powiatu Lęborskiego:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
  • osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymującymi sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018

Miejsce składania wniosków: (wyłącznie w wersji papierowej) PCPR w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 232

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów5. 84-300 Lębork, pokój 235 lub pod nr telefonu 59 8628106 na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

Załączniki:
Pobierz (Wzór wniosku MRPiPS Dobry Start Powiaty.PDF)WNIOSEK DOBRY START[WNIOSEK DOBRY START]439 Kb