Wykaz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej w powiecie lęborskimNa terenie powiatu lęborskiego funkcjonuje:


Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Lęborku

(placówka typu socjalizacyjnego; liczba miejsc: 30)

Ul. Okrzei 15

84-300 Lębork

Tel. 059 8622 047


Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

(dla osób przewlekle somatycznie chorych: 65 miejsc, przewlekle psychicznie chorych: 23 miejsca)

Ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

Tel. 059 8624 200


Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

(dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych: 58 miejsc)

Ul. Wojska Polskiego 43

84-300 Lębork

Tel. 059 8621 141


Hostel przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku

(dla 3 matek z dziećmi)

Ul. Wojska Polskiego 43

84-300 Lębork

Tel. 059 8621 141


Ośrodki pomocy społecznej:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku
ul. Wyszyńskiego 3
84-300 Lębork
59 8 622 711


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie
ul. Kościuszki 90 a
84-360 Łeba
59 8 661 781


Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
ul. Osiedle na Wzgórzu 35
84-312 Cewice
59 8 611 467


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Młynarska 11
84-351 Nowa Wieś Lęborska
59 8 612 474


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
ul. Radosna 9
84-352 Wicko
59 8 611 119