UDZIELANIE POMOCY OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY


Wykaz jednostek/osób z terenu Powiatu Lęborskiego, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie


Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Numer telefonu

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

59 8 622 711

2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

59 8 661 781

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

59 8 611 467

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

59 8 612 474

5.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

59 8 611 119

6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

059 8 628 106

7.

Policja

dyżurny997

59 8634 822

8.

Pogotowie Ratunkowe999
karta_praw_01.jpg


karta_praw_02.jpg