INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, że w okresie od września do grudnia 2018 roku w każdy czwartek o godzinie 17:00 w sali szkoleniowej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 będą odbywały się zajęcia grupowe programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest m.in. do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi. Na zakończenie programu każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach, a w przypadku 80% frekwencji na zajęciach zaświadczenie potwierdzające ukończenie programu.

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Przyjdź i zapisz się do programu.


Bliższych informacji w sprawie udziela Małgorzata Jarosz - Kozioł
tel. 059 8628 106
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć._______________________________________________________________________________________________________


Lębork, dnia 25 czerwca 2018 roku

Program korekcyjno – edukacyjny


W 2018 ROKU PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PROGRAMU WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

  • od 01.08.2018 - 31.08.2018 roku – nabór uczestników programu, zajęcia indywidualne (osoby skierowane przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne/zgłoszenia indywidualne),
  • od 01.09.2018 roku – realizacja zajęć grupowych Programu.


Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstania przemocy w rodzinie;

6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Przyjdź i zapisz się do programu.Bliższych informacji w sprawie udziela Małgorzata Jarosz - Kozioł
tel. 059 8628 106
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
należy podać: imię i nazwisko oraz telefon do kontaktuDANE INNYCH JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM ZNAJDĄ PAŃSTWO KLIKAJĄC NA PONIŻSZY LINK:

LINK DO REJESTRU PROWADZONEGO W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU:

kliknij
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie/
Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie