„WYBIERAM POMOC” to kampania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ukierunkowana na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jej celem jest m.in. podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy i zmniejszenie akceptacji dla jej występowania. Kampania łamie stereotypy dotyczące osób doświadczających przemocy i jej sprawców, uczy rozpoznawania sytuacji przemocy i wskazuje sposoby przeciwdziałania.


http://www.wybierampomoc.pl/

wybieram pomoc