Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax. 059 8628106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    www.pcprlebork.pl

___________________________________________________________________________

 

 

INFORMATOR

O PODMIOTACH REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA

WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE LĘBORSKIM

Lębork 2020


 

 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinieDla mieszkańców powiatu lęborskiego program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.


Podstawowe informacje


Celem głównym oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.


W ramach programu, realizowanego w warunkach wolnościowych, organizowane są bezpłatne spotkania indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.


Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny, dlatego składa się z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, równości płci oraz mitów i faktów na ten temat, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia).


Uczestnicy Programu


Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:


1) dorosłych sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu lęborskiego; do udziału w programie można rekrutować także mieszkańców innych powiatów;

2) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;

3) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).


W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które
w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.


Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

- chore psychicznie;

- z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości;

- uzależnione od środków odurzających z wyłączeniem osób, które są w trakcie lub zakończyły leczenie odwykowe.


Osoby stosujące przemoc w rodzinie, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.


Kontakt w sprawie


Szczegółowych informacji na temat programu udziela pracownik funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Ośrodka Interwencji Kryzowej: Pani Iwona Sysik, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 233, tel. 059 8628 106 wew. 21.
Poradnictwo specjalistyczneW ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku istnieje możliwość skorzystania z pomocy: pracownika socjalnego, psychologa, radcy prawnego.Pracownik socjalny - Pani Iwona Sysik udziela wsparcia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 059 8628 106:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Psycholog - Przemysław Jóskowski - tel. kom. 512 354 830 pełni dyżury:DYŻUR TELEFONICZNY

Środa w godzinach 12:00 - 17:00


numer telefonu: 512 354 830

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W SIEDZIBIE PCPR


Czwartek w godzinach 12:00 - 17.00

(celem umówienia spotkania prosimy o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30-15.30 pod nr telefonu: 059/8628106).
Poradnictwo prawne - radca prawny - Aleksandra Łyczak - tel. kom. 798 649 084 - udzielane telefonicznie lub bezpośrednio - po umówieniu spotkania w kontakcie telefonicznym lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) w terminach:

  • środa - dyżur w siedzibie PCPR - w godzinach 10:00 – 13:00
  • czwartek - dyżur telefoniczny - w godzinach 10:00 – 13.00.

(celem umówienia spotkania proszę o kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30-15.30 pod nr telefonu: 059 8628 106)Wsparcie i pomoc rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu


W zależności od ilości osób chętnych Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku organizuje spotkania i szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich w celu obniżenia ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku Panią Iwoną Sysik przy ul. Czołgistów 5 pok. 233 II piętro lub pod numerem telefonu 059 8628 106:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Jednostki pomocy społecznej realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie lęborskimPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
059 8628-106
059 8421-771

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

ul. Wyszyńskiego 3

84-300 Lębork

059 8 622 711

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

ul. Kościuszki 90 a

84-360 Łeba

059 306 71 60

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

ul. Osiedle na Wzgórzu 35

84-312 Cewice

059 8 611 467

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

ul. Młynarska 11

84-351 Nowa Wieś Lęborska

059 8 612 474

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

ul. Radosna 9

84-352 Wicko

059 8 611 119

 

 

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.


 

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe


ulica

kod

miasto

telefon

e-mail


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w Słupsku

Powiat m. Słupsk

Słoneczna 15

76-200

Słupsk

59 814 28 01

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Człuchowie

Powiat człuchowski

WOJSKA POLSKIEGO 5

77-300

Człuchów

59 834 51 47

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kwidzynie

Powiat kwidzyński

Gen. Józefa Hallera 5

82-500

Kwidzyn

55 646 18 00

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

Powiat lęborski

Czołgistów 5

84-300

Lębork

59 862 81 06

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pruszczu Gdańskim

Powiat gdański

Mariana Raciborskiego 2

83-000

Pruszcz Gdański

58 773 20 85

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pucku

Powiat pucki

Kolejowa 7

84-100

Puck

58 673 41 93

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Starogardzie Gdańskim

Powiat starogardzki

Paderewskiego 11

83-200

Starogard Gdański

58 560 23 20

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Sztumie

Powiat sztumski

Sierakowskich 15

82-400

Sztum

55 267 74 79

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Tczewie

Powiat tczewski

Wojska Polskiego 6

83-110

Tczew

58 530 44 49
508 350 484

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Bytowie

Powiat bytowski

Miła 26

77-100

Bytów

59 822 80 68

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kartuzach

Powiat kartuski

Mściwoja II 20

83-300

Kartuzy

58 685 33 20
58 684 00 82

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Malborku

Powiat malborski

Pl. Słowiański 6

82-200

Malbork

55 647 15 45

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Nowym Dworze Gdańskim

Powiat nowodworski

Warszawska 52

82-100

Nowy Dwór Gdański

55 261 73 04

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Punkt Interwencji Kryzysowej
(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sopocie)

Powiat m. Sopot

Al. Niepodległości 759A

81-838

Sopot

58 550 14 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat kościerski

Krasickiego 4

83-400

Kościerzyna

667 761 455
58 681 53 87

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiat chojnicki

Piłsudskiego 30

89-600

Chojnice

52 33 44 491

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiat m. Gdynia

Bpa. Dominika 25

81-402

Gdynia

58 354 68 64

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań"

Powiat m. Gdańsk

Mostowa 1A

80-778

Gdańsk

500 261 486

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Podmioty realizujące programy  psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

 

 

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

 

 

 

 

 

 

ulica

kod

miasto

telefon

e-mail

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Powiat m. Gdańsk

Brzozowa 15

80-243

Gdańsk

660 765 050

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Powiat gdański

Mariana Raciborskiego 2

83-000

Pruszcz Gdański

58 773 20 85

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiat nowodworski

Warszawska 52

82-100

Nowy Dwór Gdański

55 261 73 04

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Punkt Interwencji Kryzysowej

(Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie)

Powiat m. Sopot

Al. Niepodległości 759A

81-838

Sopot

58 550 14 14

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Powiat m. Gdynia

Bpa. Dominika 25

81-402

Gdynia

58 354 68 64

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
Pobierz (DPS_przemoc__Karta_Informacyjna_dla_Osób_Stosujących_Przemoc_w_Rodzinie.pdf)KARTA INFORMACYJNA DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE[KARTA INFORMACYJNA DLA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC W RODZINIE]364 Kb
Pobierz (Podmioty_realizujace_programy_korekcyjno-edukacyjne_dla_sprawcow_przemocy_w_rodz)Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodz[Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.]32 Kb
Pobierz (Podmioty_realizujace_programy__psychologiczno-terapeutyczne_dla_sprawcow_przemoc)Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemoc[Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.]26 Kb