INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, że w okresie od września do grudnia 2018 roku w każdy czwartek o godzinie 17:00 w sali szkoleniowej Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 będą odbywały się zajęcia grupowe programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest m.in. do osób mających trudności z rozpoznawaniem i konstruktywnym wyrażaniem uczuć, samokontrolą emocji, używających siły w relacjach z innymi. Na zakończenie programu każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach, a w przypadku 80% frekwencji na zajęciach zaświadczenie potwierdzające ukończenie programu.

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Przyjdź i zapisz się do programu.

Bliższych informacji w sprawie udziela Małgorzata Jarosz - Kozioł
tel. 059 8628 106
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.___________________________________________________________________________________________


DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA KOREKCYJNO-EDUKACYJNE WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE LĘBORSKIM:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel./fax 0-59 86 28 106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMATOR – OFERTA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, realizuje Powiatowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przyjęty Uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 roku
na lata 2017 – 2020.


W ramach w/w programu są organizowane spotkania indywidualne i grupowe. Program ma charakter edukacyjno – korekcyjny, dlatego składa się z części edukacyjnej (przekazanie wiedzy dotyczącej m.in. zjawiska przemocy, równości płci oraz mitów i faktów na ten temat, sposobów rozładowywania agresji, właściwej komunikacji interpersonalnej, wpływu alkoholu i innych środków odurzających na życie rodzinne, wpływu przemocy na zachowanie i psychikę dzieci, ochrony osób słabszych) oraz praktycznych ćwiczeń dostarczających korekcyjnych doświadczeń osobistych (zmierzających do zmiany postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijających umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia).

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodziniesą kierowane w szczególności do:


1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sądowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie będą kwalifikowane osoby, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały skierowane przez sąd.

Do udziału w programie nie będą przyjmowane osoby:

- chore psychicznie;
- z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości;
- uzależnione od środków odurzających z wyłączeniem osób, które są w trakcie lub zakończyły leczenie odwykowe.

Uczestnictwo w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest bezpłatne. Osoby, które powinny w nim uczestniczyć proszę kierować do: Pani Małgorzaty Jarosz – Kozioł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork, pok. 235, tel. 059 8628 106 wew. 24 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .