Projekt pn. „GraduatON”


Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

1.Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

1.Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
-Autoprezentacja
-Organizacja czasu pracy
-Cele, reguły, konsekwencje
-Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
-Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4.Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5.Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6.Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

1.profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2.wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3.ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4.materiałów szkoleniowych;
5.wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6.zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7.dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.


Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

GraduatiON_mini_B6.png