Menu Główne

Lębork, dnia 19.08.2020r.

 

 

PROTOKÓŁ Z OGŁOSZENIA WYNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
PCPR.DA.1.2020

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 

Nabywca: Powiat Lęborski

Ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP 841-16-09-072

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Czołgistów 5

  • bork
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego i środków ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym:

 

Część I - Zadanie I:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Część II - Zadanie II:

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  1. W dniu 10 sierpnia 2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe nr PCPR.DA.1.2020 na Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach zadania I oraz Dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”:

- strona www.pcprlebork.pl

- strona https://pcpr_lebork.bip.gov.pl

- tablica ogłoszeń PCPR w Lęborku

- tablica ogłoszeń Starostwo Powiatowe w Lęborku.

 

Ponadto zapytanie ofertowe drogą mailową skierowano do poniższych wykonawców:

L.p.

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Adres e- mailowy

1

AT Computers                                                                       ul. Poznańska 16a                                                                 62-020 Swarzędz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2

Mainsoft Sp. z o.o. Rafał Glazer                                               ul. Stare Miasto 27/6                                                                 82-200 Malbork

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3

GLOBAL                                                                            ul. Świętojańska 45/6                                                             81-391 Gdynia                              

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4

Simple Technology Sp. z o.o.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  1. W terminie do dnia 18.08.2020r. do godziny 15:00 wpłynęły dwie oferty

(oferty w załączeniu) dotyczące realizacji zadania I.

Nikt nie złożył oferty na realizację zadania II.

           W terminie składania ofert złożono poniższe oferty na realizację zadania I:

L.p.

Nazwa i siedziba

Wykonawcy

Zaoferowana cena brutto

Przyznana punktacja

Uwagi

1

Wilanka sp. z o.o.                                                     ul. Lindleya 16                                                      02-013 Warszawa

378 605,07,-

0

    Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczania. Wykonawca nie udokumentował jednorazowej dostawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego o min. 200.000,00zł netto

2

Mainsoft Sp. z o.o.                                                   ul. Stare Miasto 27/6                                                 82-200 Malbork

450.000,00,-

100

Wystąpiła oczywista omyłka pisarska w obszarze słownego zapisu ceny całości oferty brutto.

  1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Mainsoft Sp. z o.o.                                                

  1. Stare Miasto 27/6                                              

82-200 Malbork

Łączna cena wykonania usługi: 450.000,00zł

Termin podpisania umowy: 20.08.2020r.

Termin dostarczenia sprzętu: do 27.08.2020r.

  1. Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.