Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

Adres:
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

telefon/fax:
/0-59/ 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl

Godziny pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

przyjmuje

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

Poradnictwo Prawne

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku)

Radca Prawny - Aleksandra Łyczak

udziela porad prawnych w każdą środę od 11:00-13:00 pok. 26

Poradnictwo

(przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku)

udzielane jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne - po uzgodnieniu telefonicznym

(w ustalonym terminie i miejscu: w siedzibie PCPR lub Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Lęborku)POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU INFORMUJE, ŻE
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMUJE

Pani Bogusława Lis-Zielińska

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU
W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

poniedziałek w godzinach 11:00 – 13:00
środa w godzinach 13:00 – 16:00

w siedzibie

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

UL.CZOŁGISTÓW 5
84-300 LĘBORK
POK. 236 II PIĘTRO


GPS N: 54° 32' 24" E: 17° 44' 22"

 

 

KADRA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU:

Kierownik
Bogusława Lis - Zielińska

pok.236
Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa - Bogusława Pruszak

księgowa - Danuta Lewandowska
specjalista ds. finansowo - księgowych - Gabriela Sejka

pok.234

Dział Pieczy Zastępczej

w skład działu wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

 

 


 

 

Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

i Świadczeń


 

Mieszkanie chronione treningowe

Kierownik Działu - Joanna Dalkowska


 

 

koordynator - Sylwia Bielamowicz - Kapel

koordynator - Marta Maryniak

koordynator - Kamila Lukowska

koordynator - Monika Zocek - Piepiórka

koordynator - Patrycja Glubiak

specjalista pracy z rodziną - Emilia Rumińska

 

specjalista pracy socjalnej - Marta Hawruto
specjalista pracy socjalnej - Michalina Bizewska

pok. 231


 

 

pok. 23

pok. 23

pok. 23

pok. 231

pok. 231

pok. 23

 

pok. 235

pok. 235


Dział Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

w skład działu wchodzą następujące komórki organizacyjne:


Zespół ds. Pomocy Społecznej


Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Zespół ds. Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

Kierownik Działu - Natalia Fąkowicz - Klemp

 

 


 

specjalista pracy socjalnej: Małgorzata Jarosz-Kozioł

 

 

 

inspektor - Eliza Boyke

inspektor - Katarzyna Drabska

pok. 233

pok. 25

 

 

 

pok. 235

 

 

 

pok. 25

pok. 25

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Sekretarz - Renata Studzińska

inspektor - Wioletta Polak

psycholog - Emilia Michalska

pracownik socjalny

pok.26-28
Radca Prawny Aleksandra Łyczak pok.26

Dział Administracyjny
w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Sekretariat

Radca Prawny

Zespół ds. Wdrażania Projektów

 

 

 

sekretarka - Olga Dziemiańczyk, Wioletta Pyrcha
Radca Prawny - Aleksandra Łyczak

 

 

 

pok.237

pok. 26