„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 

 

Projekt partnerski pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

 

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
 3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
 4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
 5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
 6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

 

Informacja o projekcie:  „Nasz projekt doceniony i dofinansowany w 85% - na 4.miejscu w województwie pomorskim” - Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie! 

 

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP.  Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

 

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Koszty przejazdów na zajęcia
 • Wizyty u pracodawców
 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
 • Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

 

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
 • Broker edukacyjny
 • Współpraca z pracodawcami
 • Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

 

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
 • Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia

 

1. Warsztaty Rodziców Zastępczych - informacje:

dla wszystkich rodziców zastępczych, którzy mają już doświadczenie w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci w pieczy zastępczej,  organizujemy pogłębione specjalistyczne warsztaty, w zakresie takich zagadnień jak:

Þ  relacje dzieci i ich otoczenia (rodzice zastępczy, dzieci , dalsza

        rodzina, rówieśnicy, szkoła);

Þ  relacje w rodzinie zastępczej: normy rodzinne, stawianie

        wymagań i granic, dyscyplina w opiece, konsekwencja czy kara;

Þ  relacje z rodzicami naturalnymi  - dzieci, rodzice zastępczy,

rodzice naturalni w aspekcie psychologicznym i prawnym;

Þ  wymagający okres dorastania - problemy,  potrzeby nastolatków, zagrożenia - substancje psychoaktywne, cyberprzestrzeń;

Þ  rozwiązywanie konfliktów rodzinnych;

Þ  emocje, trening komunikacji, kontrola złości, osłabianie zachowań

agresywnych.

MIEJSCE: sala szkoleniowa „na dole” w Starostwie Powiatowym

(ul. Czołgistów 5 w Lęborku)

TERMINY WARSZTATÓW:

· 25.04.2014r. godz. 10.00-15.00 (piątek)

· 28.04.2014r. godz. 15.00-20.00 (poniedziałek)

· 05.05.2014r. godz. 15.00-20.00 (poniedziałek)

· 12.05.2014r. godz. 15.00-20.00 (poniedziałek)

Mogą Państwo wziąć udział w dowolnej ilości spotkań według własnych możliwości i potrzeb.

 

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie udziału do PCPR

do 22.04.2014r. (tel. 059 8628106 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

ZAPRASZAMY !!!

 

281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 01$=0BL*7%$"\E$Q(T'U,FP 5 1 1 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 3342540 16751052 3394815 13421772 16711680 10027110 16777215 50 Zachód słońca 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150