System Obsługi Wsparcia
Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 roku możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal-sow.pfron.org.plSystem Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

  • uzyskanie informacji,

  • wypełnienie wniosku,

  • podpisanie i złożenie wniosku,

  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,

  • zapoznanie się ze wzorem umowy,

  • rozliczenie dofinansowania.


Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/